2665400018 49 Μαρτύρων 27, Ηγουμενίτσα konakis1977@gmail.com
hero image

ΘΕΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ

| λιμενικά έργα
 

  Στρώσεις.
  Τοποθέτηση caissons - μπλόκια.
  Επιθεώρηση κρηπτιδωμάτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις για τυχών σπηλαιώσεις.
  Μελέτη και κατασκευή ρεμέτζων σε μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια.