2665400018 49 Μαρτύρων 27, Ηγουμενίτσα konakis1977@gmail.com
hero image

ΘΕΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ

| τεχνικά έργα

 

  Συγκόλληση - κοπή με χρήση υποβρύχιας ηλεκτροσυγκόλλησης.
  Άνοιγμα οπών με χρήση υποβρυχίου τρυπανιου.
  Τοποθέτηση υποβρυχίων αγωγών.
  Χρήση υδραυλικών εργαλείων και εργαλείων αέρος.